05.05.2015

ՊԱՅՔԱՐ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ` ԱՌԱՆՑ ԹՈՒՆԱՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ

Վնասակար օրգանիզմների դեմ քիմիական պայքարի  կազմակերպումը,  բարձր արդյունավետություն ապահովելուց  բացի, ունի առաջին հայացքից աչքի չընկնող  խիստ բացասական  մի շարք հետևանքներ,  մասնավորապես`...Շարունակել


05.05.2015

Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորություն - Clasterosporum carpophilum Aderh

Սնկային հիվանդությունները դասվում են ինֆեկցիոն /վարակային/ հիվանդությունների շարքին. դրանք  շատ տարածված են, բազմազան և մեծ վնաս են պատճառում բերքի որակին ու բերքատվությանը: Հիվանդության տարածման պատճառ կարող են դառնալ...Շարունակել


28.04.2015

ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՎԱՂ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԸ

            Գյուղացիական տնտեսությունների առաջնահերթ խնդիրը, սեղմ ժամկետներում, վաղ գարնանային աշխատանքների անցկացումն է: Ագրոտեխնիկական միջոցառումների ճիշտ և որակով կիրառումն այն...Շարունակել


28.04.2015

Ռեկուրվարիա - Recurvaria nanella HB

Հայաստանի Հանրապետությունում մշակվող պտղատու այգիներին, հիվանդությունների հետ մեկտեղ, մեծ վնաս են հասցնում նաև  վնասատուները: Վերջին ժամանակներս բավականին տարածում է գտել  թեփուկաթևավորների ընտանիքին պատկանող`...Շարունակել


09.04.2015

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ-ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Ամեն  տարի,  գարնանից  մինչ  ուշ  աշուն <<Մուլտի-Ագր>>  մեղվաբուծական  ԳԱԿ-ի  տնօրինությունը,  մասնագետների  հետ  միասին,  հանրապետության ...Շարունակել


09.04.2015

ՈՐՈՃՈՂՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՃԻՃՎԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

    Որոճողների ճիճվային (հելմինթոզներ) հիվանդություններն այսօր մեծ տարածում ունեն մեր հանրապետությունում և յուրաքանչյուր տարի զգալի վնաս են պատճառում անասնապահությանը: Հետևաբար, որոճողների ճիճվային...Շարունակել


25.03.2015

Կենսահեղուկ. ստացումը և օգտագործումը

Գյուղատնտեսության վարման այլընտրանքային տեխնոլոգիաներից է կենսահումուսի օգտագործումը, որն առավել արդյունավետ է և էկոլոգիապես անվտանգ:                 ...Շարունակել


Displaying results 15 to 21 out of 133