05.03.2014

ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Խաղողի այգիներում գարնանային մշակության հիմնական աշխատանքներից են` այգեբացը, շպալերի վերանորոգումը, բաց տեղերի լրացումը, վազերի էտն ու ձևավորումը, այգու միջշարքերից արքադի հեռացումը, չոր կապը, հողի մշակությունը, պարարտացումը,...Շարունակել


05.02.2014

ԿՈՎԵՐԻ ՍՏԵՐՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈՒ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Ստերջ են համարվում այն կովերը, որոնք տվյալ տարում չեն ծնել: Ստերջության մակարդակը (տոկոսը) հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. տարվա սկզբում եղած կովերի գլխաքանակից հանվում է տարվա ընթացքում ծնած կովերի գլխաքանակը, իսկ մնացորդը...Շարունակել


05.02.2014

ՊՏՂԱՏՈՒ ԾԱՌԵՐԻ ԷՏԸ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

 Պտղատու ծառերի էտի և ձևավորման աշխատանքները կատարելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել պատվաստակալը, սորտը, տնկման խտությունը, մշակության, պարարտացման, ոռոգման, հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումները: Ծառերը...Շարունակել


05.12.2013

ՄԻՋՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՌՈԳԵԼԻ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

 Հանրապետության ջրային պաշարների շուրջ 68 %-ն օգտագործվում է ոռոգման նպատակով, իսկ 32 %-ը` կոմունալ-կենցաղային, արդյունաբերական ջրամատակարարման, ձկնարդյունաբերության ոլորտներում: Ուսումնասիրությունները միջտնտեսային և...Շարունակել


15.11.2013

ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐՈՒՄ

Մեր հանրապետության աշխարհագրական դիրքը և կլիմայական պայմանները բավականին նպաստավոր են ջերմատներում բանջարային բույսերի լիարժեք մշակության և բարձր բերքի ստացման համար: Հայաստանում, ըստ կառուցվածքային առանձնահատկությունների,...Շարունակել


05.11.2013

ԳԻՆԻՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Սեղանի սպիտակ անապակ գինու պատրաստման տեխնոլոգիա Համաձայն  ներկայիս պատկերացումների, գինու արտադրությունը ներառում է երկու հիմնական փուլեր` տվյալ արտադրության պահանջներին բավարարող բարձրորակ խաղողի ստացում և տվյալ խաղողից...Շարունակել


15.10.2013

ՀՂԻ ԿՈՎԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՆՋՆԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄՆ ՈՒ ԽՆԱՄՔԸ

Հայաստանի Հանրապետությունում կովերի ծինն ընթանում է առավելապես փետրվար-ապրիլ ամիսներին: Հետևաբար, կովերը ներկայումս գտնվում են հղիության երկրորդ կեսում, երբ արգանդում ինտենսիվ աճում է պտուղը: Հղի կովերի լիարժեք կերակրումը և լավ...Շարունակել


Displaying results 15 to 21 out of 106