15.07.2013

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԸ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ

ՖԻՏՈՖՏՈՐՈԶ Հարուցիչը սունկ է: Կարտոֆիլի ամենատարածված ու վնասակար հիվանդություններից է: Հաճախ, առանձին տնտեսություններում, երբեմն` ամբողջ հանրապետությունում, դրա պատճառով կարտոֆիլի բերքը նվազում է 50-70 %-ով: Կորուստները...Շարունակել


05.07.2013

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ. ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՄԵՂՈՒՆԵՐԻՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ինչպես հայտնի է բոլորիս, մեղվաբուծությունը հանդիսանում է գյուղատնտեսության ճյուղերից մեկը: Որպեսզի մեղուն ապահով մասնակցի մեղրաբերքին, անհրաժեշտ  է ապահովել մի քանի կարևորագույն նախապայմաններ: Դրանք են` 1. Կազմակերպչական...Շարունակել


25.06.2013

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ. ԽՈԶԵՐԻ ՄԱՏՂԱՇԻ ԱՃԵՑՈՒՄԸ ԲՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

Խոզերի բտման համար մատղաշ ընտրելիս, ամենակարևոր նախապայմանը` տնտեսության կերային ռեսուրսների հնարավորություններն են: Եթե նպատակ կա խոզերի բտումը կատարել` օգտագործելով հիմնականում կանաչ և հյութալի կերեր, ապա նախընտրելի է խոշոր...Շարունակել


15.06.2013

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ. ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Խաղողի վազի տարածված և տնտեսական մեծ վնաս հասցնող հիվանդություններից են` միլդյուն, օիդիումը, անտրակնոզը, մոխրագույն փտումը, որոնց դեմ ժամանակին ու ճիշտ պայքար չտանելու դեպքում` զգալիորեն նվազում է բերքը, ընկնում...Շարունակել


05.06.2013

ՊԱՅՔԱՐ ԽՆՁՈՐԵՆՈՒ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԴԵՄ

ՀՀ մի շարք մարզերի հողակլիմայական պայմանները նպաստավոր են խնձորենու մշակության համար, սակայն խնձորենու բերքը չի անցնում 140-150 ց/հա-ից: Դա հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ գարնանը` խնձորենու ծաղկման փուլում, երկարատև...Շարունակել


25.05.2013

ՎԱՐՈՒՆԳԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Հայաստանում վարունգը մշակվում է կլիմայական բոլոր գոտիներում, ինչպես բաց, այնպես էլ` ծածկած գրունտում: Վարունգի պտուղները հարուստ են հիմնային բնույթի հանքային միացություններով, որոնք չեզոքացնում են օրգանիզմում եղած ոչ օրգանական...Շարունակել


25.05.2013

ՊՈՄԻԴՈՐԻ ԲՆԱՑԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Յուրաքանչյուր բանջարաբույծի հայտնի է, որ սածիլման եղանակով մշակության դեպքում~ պոմիդորի արտադրության ժամանակ ընդհանուր ծախսումների 15-20%-ը բաժին է ընկնում միայն սածիլների արտադրությանը` չհաշված ջերմոցային տնտեսության զբաղեցրած...Շարունակել


Context- երբ առաջադեմ pagebrowser-ը ակտիվացված է tt_news-ը այս պիտակի փոխարեն օգտագործում է [pi_list_browseresults_displays_advanced] պիտակը Ցուցադրվող արդյունքները 15 to 21 out of 93