25.07.2015

ԿՈՐԻԶԱՎՈՐ ՊՏՂԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐԸ

  1.ՎԵՐՏԻՑԻԼՅՈԶԱՅԻՆ ՉՈՐԱՑՈՒՄ  Հիվանդությունը լայն տարածում ունի, հատկապես ուժեղ են վարակվում ծիրանենու, սալորենու և կեռասենու երիտասարդ տնկիները: Հիվանդության հարուցիչը հողաբնակ սնկերն են (Verticilium albo-atrum և...Շարունակել


Displaying results 15 to 21 out of 146