25.11.2014

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ. ԿՈՎԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԿԱԹՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ, ՅՈՒՂԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ՈՐՈՇՈՒՄ

Ներկայումս կովերի կաթնատվության և կաթի յուղայնության հաշվառումը` ըստ առանձին կովերի, կատարվում է տոհմային գործունեություն իրականացնող նախիրներում, իսկ ապրանքային նախիրներում հիմնականում հաշվառում չի անցկացվում: Սակայն,...Շարունակել


05.11.2014

ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ՁՄԵՌՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

Մեղուների պահվածքի և խնամքի ամենածանր ու պատասխանատու շրջանը ձմեռն է: Մեղվաընտանիքների անկումը հիմնականում լինում է այդ ժամանակ: Ընդունված է, որ հոկտեմբերից մինչև մարտ ամիսը, եթե անկումը հասնում է 5%-ի, ապա դա բնականոն երևույթ է:...Շարունակել


15.10.2014

ԿՈՎԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ ԵՎ ԽՆԱՄՔԸ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

Մսուրային պահվածքի տևողությունը, տարվա ընթացքում, կազմում է ավելի քան 7 ամիս (նոյեմբեր-ապրիլ): Այդ ժամանակաընթացքում ստացվում է տարեկան արտադրվող կաթի մոտ կեսը: Կովերի ծինը հիմնականում տեղի է ունենում մսուրային շրջանում:...Շարունակել


07.10.2014

ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐՈՒՄ

Մեր հանրապետության աշխարհագրական դիրքը և բնակլիմայական պայմանները բավականին նպաստավոր են ջերմատներում բանջարային բույսերի լիարժեք մշակության և  բարձր բերքի ստացման համար:  Հայաստանում, ըստ կառուցվածքային...Շարունակել


25.09.2014

ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Աշնանացանի մշակության համակարգում կարևոր են հողում սննդառության և խոնավության նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, նախորդների ճիշտ ընտրությունը, պարարտանյութերի որոշակի չափաբաժինների ու հարաբերակցությունների օգտագործումը և բարձրորակ...Շարունակել


05.06.2014

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ. ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Խաղողի վազի տարածված և տնտեսական մեծ վնաս հասցնող հիվանդություններից են` միլդիուն, օիդիումը, անտրակնոզը, մոխրագույն փտումը, որոնց դեմ ժամանակին ու ճիշտ պայքար չտանելու դեպքում, զգալիորեն նվազում է բերքը, ընկնում որակը: ՄԻԼԴԻՈՒ...Շարունակել


25.05.2014

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ. ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԸ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ

ՖԻՏՈՖՏՈՐՈԶ: Հարուցիչը սունկ է: Կարտոֆիլի ամենատարածված ու վնասակար հիվանդություններից է: Հաճախ, առանձին տնտեսություններում, երբեմն` ամբողջ հանրապետությունում, դրա պատճառով կարտոֆիլի բերքը նվազում է 50-70 %-ով: Կորուստները...Շարունակել


Displaying results 15 to 21 out of 117