05.11.2013

ԳԻՆԻՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Սեղանի սպիտակ անապակ գինու պատրաստման տեխնոլոգիա Համաձայն  ներկայիս պատկերացումների, գինու արտադրությունը ներառում է երկու հիմնական փուլեր` տվյալ արտադրության պահանջներին բավարարող բարձրորակ խաղողի ստացում և տվյալ խաղողից...Շարունակել


15.10.2013

ՀՂԻ ԿՈՎԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՆՋՆԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄՆ ՈՒ ԽՆԱՄՔԸ

Հայաստանի Հանրապետությունում կովերի ծինն ընթանում է առավելապես փետրվար-ապրիլ ամիսներին: Հետևաբար, կովերը ներկայումս գտնվում են հղիության երկրորդ կեսում, երբ արգանդում ինտենսիվ աճում է պտուղը: Հղի կովերի լիարժեք կերակրումը և լավ...Շարունակել


25.09.2013

ԳԵՏՆԱԽՆՁՈՐՆ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍ

 Կան վաղուց հայտնի, սակայն հանիրավի մոռացված մշակաբույսեր, որոնք միավոր տարածությունից, անհամեմատ քիչ ծախսումներով, կարող են ավելի բարձր բերք տալ, քան բազմաթիվ այլ մշակաբույսեր: Այդպիսի մշակաբույսերի թվին են դասվում...Շարունակել


15.09.2013

ՊԱՀԵՍՏԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ԱՌԱՎԵԼ ՀԱՃԱԽ ՀԱՆԴԻՊՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Կարտոֆիլի համատարած բերքահավաքից հետո գյուղացիական տնտեսությունների մտահոգությունը բերքի անկորուստ պահպանումն է: Սույն հրապարակումը ներկայացնում է բերքի պահպանման ժամանակ ի հայտ եկող հիվանդությունները: Կարտոֆիլի պահեստներում,...Շարունակել


05.09.2013

ՆՈՐԱԾԻՆ ԽՈՃԿՈՐՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ ԵՎ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

Խոզերի կենսաբանական առանձնահատկություններից` հատկապես բազմապտղությունն ու վաղահասությունը հնարավորություն են տալիս խոզաբուծությամբ զբաղվող գյուղացիական տնտեսություններին կարճ ժամանակահատվածում ստանալ և իրացնել խոզի հարաճուն...Շարունակել


25.08.2013

ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Աշնանացանի մշակության համակարգում կարևոր են հողում սննդառության և խոնավության նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, նախորդների ճիշտ ընտրությունը, պարարտանյութերի որոշակի չափաբաժինների ու հարաբերակցությունների օգտագործումը և բարձրորակ...Շարունակել


15.08.2013

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ. ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈՂԻª ԱՌԱՆՑ ՎԱՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ Հողի` առանց վարի մշակությունը շատ երկրներում արմատացած արդյունավետ տեխնոլոգիա է: Դրա կիրառումը Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է խթան հանդիսանալ պարենի արտադրության ծավալների ավելացման և աղքատության հաղթահարման...Շարունակել


Displaying results 15 to 21 out of 101