05.02.2014

ԿՈՎԵՐԻ ՍՏԵՐՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈՒ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Ստերջ են համարվում այն կովերը, որոնք տվյալ տարում չեն ծնել: Ստերջության մակարդակը (տոկոսը) հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. տարվա սկզբում եղած կովերի գլխաքանակից հանվում է տարվա ընթացքում ծնած կովերի գլխաքանակը, իսկ մնացորդը...Շարունակել


05.02.2014

ՊՏՂԱՏՈՒ ԾԱՌԵՐԻ ԷՏԸ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

 Պտղատու ծառերի էտի և ձևավորման աշխատանքները կատարելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել պատվաստակալը, սորտը, տնկման խտությունը, մշակության, պարարտացման, ոռոգման, հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումները: Ծառերը...Շարունակել


05.12.2013

ՄԻՋՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵՐՏՆՏԵՍԱՅԻՆ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՌՈԳԵԼԻ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

 Հանրապետության ջրային պաշարների շուրջ 68 %-ն օգտագործվում է ոռոգման նպատակով, իսկ 32 %-ը` կոմունալ-կենցաղային, արդյունաբերական ջրամատակարարման, ձկնարդյունաբերության ոլորտներում: Ուսումնասիրությունները միջտնտեսային և...Շարունակել


15.11.2013

ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐՈՒՄ

Մեր հանրապետության աշխարհագրական դիրքը և կլիմայական պայմանները բավականին նպաստավոր են ջերմատներում բանջարային բույսերի լիարժեք մշակության և բարձր բերքի ստացման համար: Հայաստանում, ըստ կառուցվածքային առանձնահատկությունների,...Շարունակել


05.11.2013

ԳԻՆԻՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Սեղանի սպիտակ անապակ գինու պատրաստման տեխնոլոգիա Համաձայն  ներկայիս պատկերացումների, գինու արտադրությունը ներառում է երկու հիմնական փուլեր` տվյալ արտադրության պահանջներին բավարարող բարձրորակ խաղողի ստացում և տվյալ խաղողից...Շարունակել


15.10.2013

ՀՂԻ ԿՈՎԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՆՋՆԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄՆ ՈՒ ԽՆԱՄՔԸ

Հայաստանի Հանրապետությունում կովերի ծինն ընթանում է առավելապես փետրվար-ապրիլ ամիսներին: Հետևաբար, կովերը ներկայումս գտնվում են հղիության երկրորդ կեսում, երբ արգանդում ինտենսիվ աճում է պտուղը: Հղի կովերի լիարժեք կերակրումը և լավ...Շարունակել


25.09.2013

ԳԵՏՆԱԽՆՁՈՐՆ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍ

 Կան վաղուց հայտնի, սակայն հանիրավի մոռացված մշակաբույսեր, որոնք միավոր տարածությունից, անհամեմատ քիչ ծախսումներով, կարող են ավելի բարձր բերք տալ, քան բազմաթիվ այլ մշակաբույսեր: Այդպիսի մշակաբույսերի թվին են դասվում...Շարունակել


Displaying results 15 to 21 out of 105