Հայերեն
English

ՀՀ մարզերում 2011թ. ապրիլից իրականացվող Տեխնոլոգիաների գնահատման ծրագրերի տվյալներ

TV-04/12, Բադրիջանի` Հայկական վաղահաս, F1 Կարինե, կծու տաքդեղի Հայկական գեղեցիկ /ծիծակատիպ/, սորտերի և հիբրիդի սերմնաբուծության կազմակերպումը

Date: 01-01-70

City: Տավուշ, Բերդի տ/շ, գ.Ներքին Կարմիրաղբյուր

Description: Սպասվելիք արդյունքները` Հայտնի է, որ  տարածաշրջանում   տարածված և ներդրված չեն մորմազգի բանջարային մշակաբույսերի գիտականորեն հիմնավորված սերմնաբուծություն : Հետևաբար այս սորտերի և հիբրիդի  սերմնաբուծական աշխատանքների համալիր միջոցառումների ներդրումը կապահովի  մարզի պայմաններում բադրիջանի, կծու  տաքդեղի   որակյալ սերմացուի արտադրություն : Ակնկալվում է շահառու  ֆերմերների  պահանջարկ մշակվող սորտերի և հիբրիդի նկատմամբ :
                                  0,1 հա Արդյունքները     Ըստ ռաջարկվող տեխնոլոգիայի իրականացվել է կծու տաքդեղի և բադրիջանի սորտերի սերմնաբուծական շխատանքներ: Փոշոտման արդյունքում ստացվել են Տեխնոլոգիայի իրականացման արդյունքները վկայում են, որ Տավուշի  մարզի պայմաններում  կծու տաքդեղի Հայկական գեղեցիկ, բադրիջանի` Հայկական վաղահաս սորտերի և Կարինե հիբրիդի սերմարտադրությունը տնտեսպես արդյունավետ է  և  այդ  աշխատանքները կարելի է տեղայնացնել  մարզի բոլոր համայնքներում: Տաքդեղի սերմացուներից անջատված կարմիր պտղամսերը օգտագործվել են չորացման և տաքդեղի փոշի ստանալու, ինչպես նաև աջիգաներ պատրաստելու համար:

LR- 03/13, Տավարի պիրոպլազմոզի նկատմամաբ կանխարգելիչ արդյունավետ միջոցառումների ներդրում

Date: 01-01-70

City: Լոռի, Ստեփանավանի տ/շ, գ.Լեջան

Description: ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ:   Ներկայումս նոր ցեղատեսակների ներկրման, կանխարգելիչ միջոցառումների լրիվ բացակայության, արոտավայրերում ագրոտեխնիկական միջոցառումների բացակայության, մշակելի հողատարածքների անապատացման հետևանքով պիրոպլազմոզ հիվանդությունը հանրապետության տարբեր տարածաշրջաններում, կրկին գլուխ է բարձրացրել, կրելով տեղաճարակային բնույթ£
Նշված հիվանդության նկատմամբ  պայքարը իրականացնելիս նպատակահարմար է ընտրել այնպիսի պատրաստուկներ և ժամկետներ, որոնց ժամանակին և ճիշտ օգտագործելու դեպքում հնարավոր է ոչ միայն կանխել այս հիվանդությունից կենդանիների անկումները, այլև երկու-երեք տարիների ընթացքում տնտեսությունը կամ տարածքը դարձնել ապահով վերոհիշյալ հիվանդության նկատմամբ: Առաջարկվող եղանակը կարելի է կիրառել տավարի պիրոպլազմոզ հիվանդությունների նկատմամբ:  Դիպրոկարբ պատրաստուկի ներդրման ճանապարհով հնարարավորություն է ստեղծվում բուժելու և կանխարգելելու տավարի պիրոպլազմոզ  հիվանդությունը, իսկ Էկտոցիպ պատրաստուկով արոտային պահվածքի ընթացքում կենդանիներին մշակելու դեպքում հնարավոր է պայքարել դրա հարուցչի կենսաբանական փոխանցողների` արոտավայրային տզերի նկատմամբ: 120 գլուխ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ: Որպես պայքարի միջոց կիրառվել է Էկտոցիպ պատրաստուկը: Էկտոցիպ պատրաստուկի 1մլ պարունակում է 60մգ ցիպերմետրին, որը ազդում է ինչպես հիվանդության հարուցիչը հանդիսացող սեռահասուն ենթամաշկային բոռի, այնպես էլ այդ բոռի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանի թրթուրների վրա: Էկտոցիպ պատրաստուկը առանց նոսրացման  քսում են կենդանու մեջքի հատվածին, հետևյալ դեղաչափերով. յուրաքանյուր 100կգ զանգվածին 10մլ, իսկ, 500կգ ավելի զանգվածով կենդանիներին 50մլ£
          Արոտային պահվածքին անցնելուց 10 օր առաջ հիպոդերմատոզի բնորոշ նշաններով 120 գլուխ տավարը  մշակվեց էկտոցիպ պատրաստուկով: Տավարը կանխարգելիչ նպատակով էկտոցիպ պատրաստուկով մշակվել է երկնվագ, 20 օր ընդմիջումով ապրիլ-մայիս ամիսներին, այսինքն մշակումները կատարվել են նախորդ տարի վարակված բոռի երկրորդ և երրորդ աստիճանի թրթուրների նկատմամբ: Այս ճանապարհով կանխվել է երրորդ աստիճանի թրթուրի հողում հարսնյակավորումը և հետագայում արտաքին միջավայրում  բոռերի քանակի ավելացումը: Հոկտեմբերի վերջերին գնահատվել է գարնանը կատարված կաանխարգելիչ մշակման արդյունավետությունը, մշակված բոլոր կենդանիների մոտ մեջքի հատվածում խլվակներ չեն հայտնաբերվել:
Հաջորդ մշակումը կատարվել է մսուրային պահվածքին անցնելուց առաջ,  հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, երկնվագ(20 օր ընդմիջումով), այսինքն այս անգամ պայքար է մղվել բոռի առաջին աստիճանի թրթուրների նկատմամբ:
Առաջարկվող եղանակը կարելի է կիրառել տավարի պիրոպլազմոզ հիվանդությունների նկատմամբ£  Դիպրոկարբ պատրաստուկի կիրառման ճանապարհով հնարարավորություն է ստեղծվում բուժելու և կանխարգելելու տավարի պիրոպլազմոզ  հիվանդությունը, իսկ Էկտոցիպ պատրաստուկով արոտային պահվածքի ընթացքում կենդանիներին մշակելու դեպքում հնարավոր է պայքարել դրա հարուցչի կենսաբանական փոխանցողների` արոտավայրային տզերի նկատմամբ£

LR -04/13, Տավարի հիպոդերմատոզի նկատմամաբ կանխարգելիչ արդյունավետ միջոցառումների ներդրում

Date: 01-01-70

City: Լոռի, Սպիտակի տ/շ, գ.Քարաձոր

Description: ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ: Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հանրապետությունում մեծ տարածում է ստացել տավարի հիպոդերմատոզ հիվանդությունը, որի հետևանքով նվազում է տավարի կաթնային և մսային մթերատվությունը, և որ կարևոր է ընկնում է կաշվի որակը։ Հիպոդերմատոզի նկատմամբ կանխարգելիչ միջոցառումների բացարձակ բացակայության հետևանքով այդ հիվանդությունը տարեց-տարի ընդլայնում է իր տարածման շրջանակները։ Հիպոդերմատոզի հարուցչի՝ ենթամաշկային բոռի թռիչքը հանրապետության տարբեր տարածաշրջաններում սկսվում և ավարտվում է տարբեր ժամկետներում, որի հետևանքով կանխարգելիք միջոցառումները իրականացվում են տարբեր ժամանակահատվածներում։ äայքարը իրականացնելիս  նպատակահարմար  է ընտրել այնպիսի պատրաստուկներ և ժամկետներ, որոնց ժամանակին և ճիշտ օգտա­գործելու դեպքում հնարավոր է ոչ միայն կանխարգելել այս հիվանդությունը, այլև երկու-երեք տարիների ընթացքում տնտեսությունը դարձնել ապահով հիվանդության նկատմամբ։ Առաջարկվող եղանակը կարելի է կիրառել տավարի հիպոդերմատոզ հիվանդությունների նկատմամբ։ Էկտոցիպ պատրաստուկի ներդրման ճանապարհով հնարարավորություն է ստեղծվում բուժելու և կանխարգելելու տավարի հիպոդերմատոզ հիվանդությունը։ Կանխարգելման նպատակով տավարին առաջին անգամ անհրաժեշտ է մշակել բոռերի թռիչքի ավարտին, այսինքն մսուրային պահվածքին անցնելուց առաջ, իսկ երկրորդ անգամ, արոտային պահվածքին անցնելուց առաջ։ Բոռերի ակտիվ թռիչքի պայմաններում կենդանիներին արոտի պետք է հանել վաղ առովոտյան և երեկոյան ժամերին։ Գարնանը անասնաշենքերից հանված գոմաղբը անհրաժեշտ է ենթարկել կենսաջերմային մշակման։ 200 գլուխ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ: Որպես պայքարի միջոց կիրառվել է Էկտոցիպ պատրաստուկը: Էկտոցիպ պատրաստուկի 1մլ պարունակում է 60մգ ցիպերմետրին, որը ազդում է ինչպես հիվանդության հարուցիչը հանդիսացող սեռահասուն ենթամաշկային բոռի, այնպես էլ այդ բոռի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանի թրթուրների վրա: Էկտոցիպ պատրաստուկը առանց նոսրացման  քսում են կենդանու մեջքի հատվածին, հետևյալ դեղաչափերով. յուրաքանյուր 100կգ զանգվածին 10մլ, իսկ, 500կգ ավելի զանվածով կենդանիներին 50մլ։ 
          Արոտային պահվածքին անցնելուց 10 օր առաջ հիպոդերմատոզի բնորոշ նշաններով 120 գլուխ տավարը  մշակվեց էկտոցիպ պատրաստուկով: Տավարը կանխարգելիչ նպատակով էկտոցիպ պատրաստուկով մշակվել է երկնվագ` 20 օր ընդմիջումով ապրիլ-մայիս ամիսներին, այսինքն մշակումները կատարվել են նախորդ տարի վարակված բոռի երկրորդ և երրորդ աստիճանի թրթուրների նկատմամբ: Այս ճանապարհով կանխվել է երրորդ աստիճանի թրթուրի հողում հարսնյակավորումը և հետագայում արտաքին միջավայրում  բոռերի քանակի ավելացումը: Հոկտեմբերի վերջերին գնահատվել է գարնանը կատարված կաանխար•ելիչ մշակման արդյունավետությունը, մշակված բոլոր կենդանիների մոտ մեջքի հատվածում խլվակներ չեն հայտնաբերվել:
Հաջորդ մշակումը կատարվել է մսուրային պահվածքին անցնելուց առաջ,  հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, երկնվագ (20 օր ընդմիջումով), այսինքն այս անգամ պայքար է մղվել բոռի առաջին աստիճանի թրթուրների նկատմամբ:

Displaying results 1 to 3 out of 213

Page 1

Page 2

Next >