Հաշվետվություններ և հայտարարագրեր, 2013թ. (copy 1)

corporative_management_declaration.pdf

Կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիր

financial_report_1.pdf

Հաշվապահական հաշվեկշիռ, Ձև 1

financial_report_2.pdf

Հաշվապահական հաշվեկշիռ, Ձև 2

Հաշվետվություններ և հայտարարագրեր, 2013թ.

corporative_management_declaration.pdf

Կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիր

financial_report_1.pdf

Հաշվապահական հաշվեկշիռ, Ձև 1

financial_report_2.pdf

Հաշվապահական հաշվեկշիռ, Ձև 2